Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistem Fotovoltaik Hibrid , Gjakovë

Sistem i implementuar te ferma ''Rraki Farm'' në Komunën e Gjakovës
-Kapaciteti fotovoltaik: 15 kWp
-Kapaciteti i baterisë: 16.6 kWh
-Prodhimi vjetorë: 19,500 kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 23,507 kgCO₂
-Pemë të mbjella: 940

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀