Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistemi Fotovoltaik Hibrid, Rahovec

Sistem i implementuar në Komunën e Rahovecit.
-Kapaciteti fotovoltaik: 8kWp
-Kapaciteti i baterisë: 7.7kWh
-Prodhimi vjetorë: 9,600kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 11,572.8kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 463

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀