Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Gjakovë

Sistem i implementuar në Komunën e Gjakovës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 15kWp
-Prodhimi vjetorë: 16,340kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 19,697,9kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 788

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀