Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Pejë

Sistem i implementuar në Komunën e Pejës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 18kWp
-Prodhimi vjetorë: 27581.9kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 33250.1kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 1330

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀