Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik Hibrid, Gjakovë

Sistem i implementuar në Komunën e Gjakovës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 8kWp
-Kapaciteti i baterisë: 7.7kWh
-Prodhimi vjetorë: 9,392kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 11,322kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 453

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀