Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Gjakovë

Sistem i implementuar në Komunën e Gjakovës
-Kapaciteti fotovoltaik: 20kWp
-Prodhimi vjetorë: 26,000kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 31,343kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 1,253

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀