Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik Hibrid, Gjakovë

Sistem i implementuar në Komunën e Gjakovës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 10 kWp
-Kapaciteti i baterisë: 7.7kWh
-Prodhimi vjetorë:11,740kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 14,152.4kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 566

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀