Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik Hibrid, Gjakovë

Sistem i implementuar në Komunën e Gjakovës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 11 kWp
-Kapaciteti i baterisë: 7.7kWh
-Prodhimi vjetorë:13,700kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 16,515.3kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 660

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀