Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik Hibrid, Rahovec

Sistem i implementuar në Komunën e Rahovecit
-Kapaciteti fotovoltaik: 15 kWp
-Kapaciteti i baterisë: 11 kWh
-Prodhimi vjetorë: 19,000 kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 15,767.63kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 630

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀