Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Gjakovë

Sistem i implementuar në Komunën e Gjakovës
-Kapaciteti fotovoltaik: 10 kWp
-Prodhimi vjetorë: 12,300 kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 14,821.5 kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 592.8

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀