Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Gjakovë

Sistem i implementuar në Komunën e Gjakovës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 10kWp
-Prodhimi vjetorë: 11,000kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 13,005kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 490

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀