Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik Off-Grid, Gjakovë

Sistem i implementuar në Komunën e Gjakovës
-Kapaciteti fotovoltaik: 7.7 kWp
-Kapaciteti i baterisë: 10.2 kWh
-Prodhimi vjetorë: 8,855 kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 7,348.5 kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 442

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀