Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik Hibrid, Malishevë

Sistem i implementuar në Komunën e Malishevës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 25kWp
-Kapaciteti i baterisë: 16.6 kWh
-Prodhimi vjetorë:26,500 kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 20.704.00kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 805

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀