Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Prishtinë

Sistem i implementuar në Ambasada Suedeze & Finlandeze në Komunën e Prishtinës
-Kapaciteti fotovoltaik: 47kWp
-Prodhimi vjetorë: 59,987kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 72,314,3kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 2893

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀