Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Gjakovë

Sistem i implementuar në objektin e BIG STAR në Komunën e Gjakovë.
-Kapaciteti fotovoltaik: 11kWp
-Prodhimi vjetorë: 11,947kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 14,402 kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 567

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀