Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistemi Fotovoltaik Hibrid, Lipjan

Sistem i implementuar në Komunën e Lipjanit.
-Kapaciteti fotovoltaik: 15kWp
-Kapaciteti i baterisë: 11 kWh
-Prodhimi vjetorë: 18,750kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 26,903kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 904

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀