Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Pejë

Sistem i implementuar në Komunën e Pejës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 10kWp
-Prodhimi vjetorë: 12,500kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 15,068.7kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 603

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀