Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Prizren

Sistem i implementuar në Komunën e Prizrenit.
-Kapaciteti fotovoltaik: 11kWp
-Prodhimi vjetorë: 13,010kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 15,683.5kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 627

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀