Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Prizren

Sistem i implementuar në Komunën e Prizrenit.
-Kapaciteti fotovoltaik: 10kWp
-Prodhimi vjetorë: 13,000kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 15,665kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 626

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀