Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Rahovec

Sistem i implementuar në Komunën e Rahovecit.
-Kapaciteti fotovoltaik: 10kWp
-Prodhimi vjetorë:12,500kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 15,062kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 602

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀