Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Gjakovë

Sistem i implementuar te La Villa në Komunën e Gjakovës
-Kapaciteti fotovoltaik: 5 kWp
-Prodhimi vjetorë: 6,200 kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 7,474,1 kgCO₂
-Pemë të mbjella: 298

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀