Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik ON-Grid, Lagjja 038 Prishtinë

Sistem i implementuar në Komunën e Lipjanit.
-Kapaciteti fotovoltaik: 8kWp
-Prodhimi vjetorë: 10,000kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 12,005kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 483

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀