Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem fotovoltaik Hibrid, Gjakovë

Sistem i implementuar në Komunën e Gjakovës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 9.5kWp
-Kapaciteti i baterisë: 7.7kWh
-Prodhimi vjetorë:11,875kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 14,309.4kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 572

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀