Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistemi Fotovoltaik On-Grid, Lipjan

Sistem i implementuar në objektin e Dekoriti në Komunën e Lipjanit
-Kapaciteti fotovoltaik: 100kWp
-Prodhimi vjetorë: 130,000kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 156,715kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 6268

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀