Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistemi Fotovoltaik Hibrid, Klinë

Sistem i implementuar në Komunën e Klinës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 6.5kWp
-Kapaciteti i baterisë: 5.1kWh
-Prodhimi vjetorë: 8,125Wh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 9,790kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 392

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀