Sistem Fotovoltaik Hybrid

Sistem fotovoltaik i lidhur në rrjet dhe me bateri që mundëson energji edhe në rast të shkëputjes së energjisë nga rrjeti.

Hibrid do të thotë se përveq që ju do të jeni të lidhur në rrjet dhe energjinë e tepërt e hudhni në rrjet, ju gjithashtu do të keni edhe një bateri litiumi për të ruajtur energjinë në rast të ndaljes së furnizimit nga rrjeti.
Pra ky sistem ka për qëllim sigurinë me furnizim të energjisë elektrike edhe në rast të shkëputjes së saj nga rrjeti. Këtë qëllim ky sistem e ofron bashkë me kursimet dhe përfitimet marramendëse.