Sistem Fotovoltaik Off-Grid

Kursim, Përfitim dhe Pavarësi

Sistem solar i pavarur.

Ky sistem ju mundëson të keni energji elektrike në vende që nuk ka fare rrjet elektrik.

 
Nëse keni nevojë për energji elektrike në një vend ku rrjeti elektrik gjindet larg, atëherë sistemi solar Off-Grid është ideal për këto raste. Duke kalkuluar në detale kërkesat tuaja për energji dhe duke analizuar lokacionin ku do të vendoset sistemi solar, përcaktohet madhësia ideale e sistemit solar dhe madhësia e baterisë e cila nuk do të ju lë asnjëherë pa energji elektrike.