Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistem Fotovoltaik Hibrid, Ratkoc

Sistem i implementuar në Komunën e Rahovecit
-Kapaciteti fotovoltaik: 45kWp
-Kapaciteti i baterisë: 12.8kWh
-Prodhimi vjetorë: 54,000kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 44,813kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 1,793

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀