Rreth nesh

KUSH ËSHTË ESCO?

ESCO Solar është pjesë e S.Imeri Company, e themeluar në vitin 2000 në bashkëpunim me kompani të njohura të energjisë së ripërtëritshme nga Italia. Ne jemi një kompani inxhinierike premium e specializuar në konsulencë, inxhiniering dhe realizim të projekteve të energjisë së ripërtëritshme.

SISTEMI I PARË I LIDHUR NË RRJET

Pas shumë përpjekjesh, punë e pergatitje të gjithanshme, ESCO arriti ta bëj instalimin e sistemit të parë në Kosovë të lidhur në rrjete (ON-GRID). Ky sistem është i pari i lidhur me rregullën për konsumatorët vetë-prodhues (prosumatorët) që nënkupton që energjinë e cila nuk shfrytëzohet nga prosumatori të hidhet në rrjet.
E gjithë kjo punë u bë në bashkepunim të ngushtë me konsulent nga Italia, që kanë arritur ta profesinalizojnë kompaninë ESCO dhe ta vendosin atë barabartë me kompani evropiane të fushës së njejtë.

0 %

Ulje e faturave

0

Vite Garancion

Kush jemi ne?

ESCO Power Solutions është një kompani pjesë e S.Imeri Company, e themeluar në vitin 2000 në bashkëpunim me kompani të njohura të energjisë së ripërtëritshme nga Italia. Ne jemi një kompani inxhinierike premium, specializuar në konsulencë, inxhiniering dhe realizim të projekteve të energjisë së ripërtëritshme.

Arritjet

Falë bashkëpunimit të duhur me ekspertët më të njohur të kësaj fushe, ESCO për herë të parë në Kosovë e ka aktivizuar sistemin solar ON-GRID, me parimin NET-METERING, që do të thotë se energjia e tepërt që prodhon sistemi fotovoltaik atëherë kalon në rrjet  me çrast zbritet fatura e energjisë elektrike.

Profesionalizmi

Ne në ESCO kushtojmë rëndësi çdo detaji. Me staf të specializuar në teknikën dhe inxhinierinë e sistemeve solare, si dhe në ekonomi dhe optimalizim, sigurojmë një ekip të përbërë nga inxhinierë të trajnuar nga ekspertë të industrisë solare dhe të certifikuar nga TUV-Rheinland. Ekonomistët tanë analizojnë aspektet e shpenzimeve tuaja për të gjetur zgjidhjen më të mirë dhe më të avantazhshme për ju.