Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Graçanicë

Sistem i implementuar në objektin e Asgeto’s në Komunën e Graçanicës.
-Kapaciteti fotovoltaik:142kWp
-Prodhimi vjetorë: 203,740,4kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 245,609 kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 8,148

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀